მარმელადი

ბარამბომ გამოუშვა ორი სახეობის მარმელადი:
ერთი ბანანისა და მარწყვის შიგთავსით, ხოლო მეორე მწვანე ვაშლისა და ალუბლის შიგთავსით